16.jpg

書名: 小羊兒想幫忙。  作者: 艾莉卡‧布萊爾斯。

17.jpg  

這本孩子喜歡,畫風溫暖且溫馨,故事裡的小羊兒一直很熱心地想要幫忙,跟較小年齡層的小小孩一樣,所以小小孩看了很有感。童書推薦^^

--------------------------------------------------

博客來書摘要

羊兒想幫忙

小羊是農場裡最小的一隻羊,但他有很大的愛心,想要幫助別人。

雖然大家都對他說,他太小了幫不上忙,但他成了農場上的救難英雄……

arrow
arrow

    肥布丁 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()